Home > TAMO administratorius

TAMO administratorius

MR_Fizinis ugdymas
Mokslo metų eigoje galite mokiniams įvestą fizinio ugdymo veiklą įkelti į Mokini... more
Mokinių registras. XML
Mokslo metų pabaigoje galite įkelti mokinių metinius vertinimus į Mokinių regist... more
MR_Socialinė - pilietinė veikla
Mokslo metų eigoje galite mokiniams įvestą veiklą įkelti į Mokinių registrą. Tam... more
Individuali pažanga
TAMO dienyno individualios pažangos įrankis suteikia galimybę matuoti ir sekti m... more
Egzaminų vertinimas
Atlikus egzaminų nustatymus, TAMO dienyne, galima įvesti egzaminų vertinimus. ... more
Egzaminų nustatymai
TAMO dienyne yra galimybė įvesti Egzaminų vertinimus, tačiau tam, svarbu atlikti... more
Pažymėjimų įkėlimas
Mokyklos TAMO e. dienyno administratorius turi galimybę įkelti darbuotojų ir mok... more
Mokytojų tvarkaraščiai
Mokyklos TAMO e. dienyno administratorius turi galimybę matyti mokytojų sudarytu... more
Dalykai
Kiekvienas mokytojas kurdamas grupes turi pasirinkti mokomuosius dalykus. TAMO d... more
Vertinimo sistemos
TAMO dienyne yra galimybė nustatyti reikalingą vertinimo sistemą, kuria atliekam... more
Klasės vadovo pavadavimas
TAMO e. dienyne yra galimybė vaduoti klasės vadovą ir tuo metu pildyti klasės va... more
Mokytojų pavadavimai
TAMO dienyne yra galimybė paskirti mokytojo pavadavimą, kai pagrindinis mokytoja... more
Mokinių sąrašas ir registracijos duomenų suteikimas
TAMO dienyne, mokinių sąrašą gali sudaryti mokyklos TAMO administratorius. Mokin... more
Mokinių registras
Duomenų įkėlimas iš Mokinių registro patogus tuo, kad matomas tikslus klasės pav... more
Klasės
TAMO dienyne, svarbu sukurti mokomuosius lygius, kurių reikia klasių kūrimui ir ... more
Vadovybės ir specialistų sąrašas ir registracijos duomenų suteikimas
Meniu punkte Vadovybė ir specialistai galite įvesti darbuotojus, kurie dirba Jūs... more
Mokytojų sąrašas ir registracijos duomenų suteikimas
Meniu punkte Mokytojai galite įvesti visus darbuotojus, kurie vykdo mokymo proce... more