Home > TAMO administratorius > Mokytojų pavadavimai

Mokytojų pavadavimai

TAMO dienyne yra galimybė paskirti mokytojo pavadavimą, kai pagrindinis mokytojas negali vykdyti mokymo proceso. Atlikus paskyrimą, vaduojantis mokytojas galės užpildyti pamokų informaciją (pamokos tema, įvertinimai, pagyrimai / pastabos, laikotarpio įvertinimas).

  1. Meniu skiltyje Mokytojų pavadavimai
  2. Mygtukas Sukurti
  3. Nustatomas vaduojamas mokytojas, vaduojantis mokytojas ir vadavimo pradžios bei pabaigos data
  4. Atlikus šiuos veiksmus, vaduojantis mokytojas prisijungęs prie savo paskyros, skiltyje Pavadavimai matys vaduojamo mokytojo tvarkaraštį
Mokytojo pavadavimas gali būti priskirtas tik mokytojo pareigybei.