Home > TAMO administratorius > Egzaminų nustatymai

Egzaminų nustatymai

TAMO dienyne yra galimybė įvesti Egzaminų vertinimus, tačiau tam, svarbu atlikti Egzaminų nustatymus.

  1. Meniu skiltyje Egzaminų nustatymai
  2. Šalia egzaminų centro dalyko, spaudžiame mygtuką Redaguoti
  3. Parenkame egzaminų centro dalykui atitikmenį iš mokyklos dalykų sąrašo
  4. Spaudžiame mygtuką Paskirti
     
Būtina parinkti teisingus įstaigos dalykus. Kitu atveju, įvedant mokinių egzaminų vertinimus, nebus rodomas mokinių sąrašas.
Vienam egzaminų centro dalykui galima parinkti keletą mokymo įstaigos dalykų.