Klasės

TAMO dienyne, svarbu sukurti mokomuosius lygius, kurių reikia klasių kūrimui ir mokinių pridėjimui. Šiuos veiksmus galite atlikti savarankiškai.

 1. Meniu skiltyje Klasės
 2. Mygtukas Sukurti
 3. Spaudžiamas mygtukas Pridėti mokymo lygį
 4. Mokymo lygis - pasirenkate trūkstamą mokymo lygį
 5. Pasirenkate periodą mokymosi lygiui (trimestrai arba pusmečiai)
 6. Pasirinkus periodą mokymo lygiui, nustatomos mokymosi datos
Jei reikalingas klasės srauto keitimas, jį galima atlikti skiltyje Klasės, pasirinkus mygtuką Pakeisti klasės srautą, nurodomas reikalingas keitimas ir veiksmai atvirtinami mygtuku Toliau.
Jei klasės mokiniams jau yra įvestų mokymosi duomenų, svarbu pateikti klasės srauto keitimo kodą el. paštu [email protected]

Pridėjus reikalingą mokomąjį srautą, naują klasę administratorius gali sukurti 3 skirtingais būdais.

I BŪDAS. Klasių kūrimas rankiniu būdu:

 1. Meniu skiltyje Klasės
 2. Mygtukas Sukurti
 3. Įvedamas klasės pavadinimas, parenkamas klasės vadovas ir mokymo lygis
 4. Mygtukas Išsaugoti
Meniu skiltyje Klasės atvaizduojama sukurta klasė su 0 mokinių. 
Mokinių pridėjimas atliekamas meniu skiltyje Mokiniai.

II BŪDAS. Klasės kūrimas ir mokinių pridėjimas, naudojant Excel šabloną:

 1. Meniu skiltyje Mokiniai
 2. Pasirenkamas mygtukas Įkelti mokinius iš Excel
 3. Parsisiunčiame reikiamą Excel šabloną ir užpildome visus naujų mokinių duomenis bei įvedame klases
 4. Dokumentą išsaugome savo kompiuteryje ir spaudžiame Įkelti failą
 5. Mygtukas Įkelti
 6. Rodomas pranešimas apie sėkmingą įkėlimą
Atlikus mokinių sąrašo įkėlimą naudojant Excel šabloną, mokiniai bus įkelti į dokumente nurodytas klases. Jei klasių nebuvo
sukurta dienyne, jos bus automatiškai sukuriamos. Jei failo nepavyko įkelti, peržiūrėkite užpildytą dokumentą –
visi stulpeliai ir eilutės turi būti užpildyti ir negali būti sumaišyti.

III BŪDAS

Atliekamas klasių ir mokinių susiejimas su Mokinių registru, meniu skiltyje Susieti mokinius.

Kad galėtumėte įkelti duomenis iš Mokinių registro, turite pateikti prašymą Švietimo informacinių technologijų centrui (ŠITC). Dėl detalesnės informacijos, prašome susisiekti el. pašto adresu [email protected]

Jei mokslo metų eigoje reikalingas klasės šalinimas, svarbu, kad šalinamoje klasėje nebūtų mokinių arba jie būtų perkelti į kitą klasę:

 1. Skiltyje Klasės 
 2. Spaudžiame ant klasės pavadinimo 
 3. Pasirenkame mokinį - spaudžiame ant vardo / pavardės
 4. Mygtukas Šalinti mokinį - pašalina mokinį iš mokinių sąrašo;
  Mygtukas Keisti klasę - perkelia mokinį į kitą klasę
 5. Nurodoma prašoma informacija
 6. Veiksmai patvirtinami

Kai klasėje atliktas mokinių sąrašo šalinimas, tuščią klasę galima pašalinti:

 1. Skiltyje Klasės 
 2. Šalia klasės pavadinimo pasirenkama šiukšlinės ikona
 3. Veiksmai patvirtinami