Home > TAMO administratorius > Pažymėjimų įkėlimas

Pažymėjimų įkėlimas

Mokyklos TAMO e. dienyno administratorius turi galimybę įkelti darbuotojų ir mokinių elektroninių pažymėjimų duomenis į TAMO e. dienyną savarankiškai. 

Rekomenduojame atsisiųsti elektoninių pažymėjimų duomenų įkėlimo instrukciją, kurioje nurodyti reikiami atlikti veiksmai.