Home > TAMO administratorius > Egzaminų vertinimas

Egzaminų vertinimas

Atlikus egzaminų nustatymus, TAMO dienyne, galima įvesti egzaminų vertinimus.

  1. Meniu skiltyje Egzaminų vertinimai
  2. Pasirinkus konkrečią klasę, konkretų dalyką ir paspaudus Pasirinkti – pasirodys pasirinktos klasės mokinių sąrašas
  3. Įvedame vertinimus
Jei mokinių sąrašas nėra rodomas, tai reiškia, kad nebuvo atlikti veiksmai skiltyje Egzaminų nustatymai.
Egzaminų vertinimai skiltyje mokyklos TAMO administratorius ir klasės auklėtojas galės įrašyti egzaminų ir įskaitų vertinimus.
Įrašyti vertinimai bus matomi mokinių paskyroje Egzaminų vertinimas ir mokinių mokymosi apskaitos suvestinės ataskaitoje.