Home > TAMO administratorius > Mokytojų tvarkaraščiai

Mokytojų tvarkaraščiai

Mokyklos TAMO e. dienyno administratorius turi galimybę matyti mokytojų sudarytus tvarkaraščius. Taip pat, gali juos valdyti atliekant pakeitimus vienai dienai ar nustatytam laikotarpiui (jei to savarankiškai negali atlikti mokytojas).

  1. Meniu juostoje pasirenkamas Mokytojų tvarkaraščiai
  2. Pasirenkama tvarkaraščio data
  3. Mygtukas Redaguoti
  4. Mygtukas Pridėti pamoką - naujos pamokos sukūrimas
    Šiukšlinės ikona - pašalina pamoką
  5. Pasirenkamas pamokos eilės numeris ir grupė
  6. Nustatomas tvarkaraščio galiojimo laikas
  7. Spaudžiamas mygtukas Išsaugoti
Atliekant tvarkaraščio keitimą, svarbu, kad koreguojamos dienos pamokos nebūtų užpildytos.
Tvarkaraščio galiojimo laikas yra nustatomas dviem būdais:
Jei žinoma, kad tvarkaraštis galios iki mokslo metų pabaigos, pasirenkama - Iki metų pabaigos.
Jei nežinoma tvarkaraščio galiojimo data, tuomet rankiniu būdu įvedamas savaičių skaičius.
Jei mokslo metų eigoje, buvo atliktas laikotarpių datų koregavimas ir antrojo pusmečio laikotarpis buvo pratęstas - reikalingas papildomas tvarkaraščio pratęsimas rankiniu būdu.