Home > TAMO administratorius > Mokytojų sąrašas ir registracijos duomenų suteikimas

Mokytojų sąrašas ir registracijos duomenų suteikimas

Meniu punkte Mokytojai galite įvesti visus darbuotojus, kurie vykdo mokymo procesą Jūsų mokykloje.

Naujo mokytojo sukūrimas:

 1. Pasirenkama meniu skiltis Mokytojai
 2. Spaudžiamas pasirinkimas Naujas mokytojas
 3. Pasirenkama Pridėti naują asmenį
 4. Įvedami asmeniniai duomenys - vardas, pavardė ir auklėjamą klasė (jei tokia yra)
 5. Mygtukas Išsaugoti

Jei mokytojas jau turi TAMO paskyrą kitoje mokymo įstaigoje arba mokykloje dirba keliose pareigybėse (pvz. socialinis pedagogas ir mokytojas) galite naują mokytoją pridėti su darbuotojo raktu, tokiu atveju, naujos paskyros kurti nereikia. Tuomet vartotojas prisijungęs prie savo pirminės paskyros, matys abi roles (arba keletą įstaigų).

 1. Pasirenkama meniu skiltis Mokytojai
 2. Spaudžiamas pasirinkimas Naujas mokytojas
 3. Pasirenkama Pridėti asmenį pagal kodą
 4. Asmeninis raktas langelyje įvedamas Darbuotojo raktas
 5. Nustatoma mokytojo auklėjama klasė (jei reikia)
 6. Mygtukas Išsaugoti
Darbuotojo raktas (pvz. vardpavaA11a1a1a111) yra pateiktas vartotojų paskyrose, skiltyje Naudotojo duomenys

Jei mokytojas neturėjo TAMO paskyros, jos kūrimui svarbu suteikti registracijai skirtą Darbuotojo raktą. Registracijai skirtų duomenų suteikimas galimas 2 būdais.

I BŪDAS:

 1. Pasirenkama meniu skiltis Mokytojai
 2. Spaudžiamas skirtukas Registracijos duomenys
 3. Šalia asmens vardo ir pavardės, pateikiamas Darbuotojo raktas

II BŪDAS:

 1. Pasirenkama skiltis Ataskaitos
 2. Pasirenkama ataskaitų skiltis Naudotojų raktai
 3. Pasirenkama ataskaita Darbuotojų raktai
 4. Mygtukas Formuoti
 5. Pateikiama ataskaita su galimybe atsispausdinti
Šalia asmens vardo ir pavardės, pateikiamas Darbuotojo raktas, kuriuo atliekama registracija puslapyje https://dienynas.tamo.lt/Registracija