Home > TAMO administratorius > Vertinimo sistemos

Vertinimo sistemos

TAMO dienyne yra galimybė nustatyti reikalingą vertinimo sistemą, kuria atliekamas pamokų ir laikotarpių vertinimas.

 1. Meniu skiltyje Vertinimo sistemos
 2. Skirtuke pasirenkame reikiamą klasę
 3. Šalia mokomojo dalyko spaudžiame mygtuką Keisti
 4. Atsidariusiame lange, šalia laikotarpio (pusmečio, trimestro arba metinio) pasirenkame laikotarpio vertinimo tipą
 5. Esant poreikiui, galima keisti papildomo vertinimo tipo vertinimo sistemą
 6. Spaudžiamas mygtukas Išsaugoti

Pagrindinių pamokų vertinimo keitimas:

 1. Meniu skiltyje Vertinimo sistemos
 2. Skirtuke pasirenkame reikiamą klasę
 3. Šalia mokomojo dalyko spaudžiame ant nurodytos vertinimo sistemos
 4. Išskleidus sąrašą nustatoma vertinimo sistema
 5. Veiksmai Išsaugomi

Jei mokslo metų eigoje mokiniams paskiriami papildomi darbai ar laikomos įskaitos, jų nustatymas atliekamas Vertinimo sistemos skiltyje.

 1. Meniu Vertinimo sistemos
 2. Pasirenkama reikiama klasė
 3. Prie konkretaus dalyko spaudžiamas pasirinkimas Keisti
 4. Atsivėrusiame lange galėsite prie reikiamo laikotarpio priskirti papildomą vertinimo tipą
 5. Atlikti veiksmai Išsaugomi


Mokytojai skiltyje Trimestrai / pusmečiai pasirenka konkrečią klasę ir laikotarpį (prie kurio buvo įvestas papildomas vertinimo tipas). Atsidariusiame lange mokytojai mato pagrindinio vertinimo ir papildomai paskirto vertinimo skirtukus. Įrašyti įvertinimai atsispindės ir Mokinių mokymosi apskaitos suvestinės ataskaitoje.

Papildomų vertinimo tipų rezultatai į metinį vidurkių skaičiavimą neįtraukiami.