Home > TAMO administratorius > Mokinių registras. XML

Mokinių registras. XML

Mokslo metų pabaigoje galite įkelti mokinių metinius vertinimus į Mokinių registrą. Tam atlikti, svarbu suformuoti mokymosi duomenų ataskaitą TAMO e. dienyne.

Ataskaitos sudarymui svarbu atlikti TAMO e. dienyne esančių mokinių susiejimą:
1. Svarbus sėkmingas duomenų atsiuntimas iš Mokinių registro, meniu skiltyje Atsisiųsti duomenis.
2. Meniu skiltyje Mokinių registras pasirinkus mygtuką Susieti duomenis, patenkate į Mokinių registro klasių ir
TAMO klasių susiejimo langą. Atliekamas mokinių sąrašo susiejimas.

Atlikus duomenų susiejimą su Mokinių registru, galima suformuoti metinių pažymių ataskaitą:

 1. Ataskaita formuojama ATASKAITINĖS VEIKLOS skiltyje Mokinių registras
 2. Skirtukas METINIAI PAŽYMIAI
 3. Pasirenkama klasė, kuriai formuojama ataskaita
 4. Spaudžiamas mygtukas Formuoti
Ataskaitos bus suformuotos tik tuomet, kai bus išvesti metiniai pažymiai, mokytojo skiltyje Trimestrai / Pusmečiai.
Visas savo suformuotas ataskaitas matysite sąraše.

Suformavus ataskaitą, galite patikrinti ir esant poreikiui, keisti klasės dalyko klasifikatorių kodą, valandų skaičių ar kursą:

 1. Šalia klasės pavadinimo spaudžiame mygtuką Peržiūrėti / redaguoti ataskaitą
 2. Skirtuke rodomas ataskaitos pavadinimas, pasirenkame ataskaitą
 3. Esančiame dalykų sąraše pasirenkamas mokomasis dalykas
 4. Įrašomas valandų kursas eilutėje Keisti visiems arba šalia mokinio vardo, patvirtinama mygtuku Keisti
 5. Patikrinate ar duomenys teisingi, jei reikalingas klasifikatoriaus kodo keitimas jis atliekamas visam klasės sąrašui arba vienam mokiniui, pasirinkus paieškos ikoną
 6. Pakeitimai patvirtinama mygtuku Keisti
 7. Jei duomenys teisingi, paspaudus mygtuką Atsisiųsti, atsiunčiama ataskaita skirta įkėlimui į Mokinių registrą
Svarbu atsižvelgti, kad įkėlimas į Mokinių registrą atliekamas toje skiltyje, iš kurios TAMO e. dienyne buvo atsisiųsta ataskaita .xml formatu.
Jei ataskaitoje atvaizduojama informacija apie mokinių pasirenkamuosius ar modulių dalykus, jų pavadinimą reikia įvesti papildomai, eilutėje Keisti visiems.

Jei įkėlus ataskaitą .xml formatu į Mokinių registrą, rodomas klaidos pranešimas dėl dalyko klasifikatoriaus kodo neatitikimų, šių kodų keitimą galite atlikti TAMO e. dienyne, skiltyje Mokinių registras:

 1. Šalia klasės pavadinimo spaudžiame mygtuką Peržiūrėti / redaguoti ataskaitą
 2. Dalykų sąraše atliekamas dalyko keitimas, mygtukas Keisti
 3. Atsisiunčiama nauja ataskaita, mygtukas Atsisiųsti
Jei ataskaitoje atvaizduojama informacija apie mokinių pasirenkamuosius ar modulių dalykus, jų pavadinimą
reikia įvesti papildomai, eilutėje Keisti visiems, pakeitimai patvirtinami mygtuku Keisti.