Home > TAMO administratorius > MR_Fizinis ugdymas

MR_Fizinis ugdymas

Mokslo metų eigoje galite mokiniams įvestą fizinio ugdymo veiklą įkelti į Mokinių registrą. Tam atlikti, svarbu suformuoti ataskaitą TAMO e. dienyne.

Fizinio ugdymo pasiekimai įtraukiami į ataskaita jeigu:
- mokiniai yra susieti su Mokiniu registru;
- fiziniai rodikliai yra susieti su Mokinių registro fizinio ugdymo pasiekimais;
- fizinio pajėgumo testo rezultatams yra nustatytos pajėgumo zonos.
  1. Ataskaita formuojama ATASKAITINĖS VEIKLOS skiltyje Mokinių registras
  2. Pasirenkamas skirtukas FIZINIS UGDYMAS
  3. Nurodoma data, kokio laikotarpio ataskaitos formavimą atliksite
  4. Pažymimas pasirinkimas Grupuoti pagal klases
  5. Spaudžiamas mygtukas Formuoti

 

Jei rodomas pranešimas: Ataskaitoje yra klaidų - atsisiųskite failą su klaidų paaiškinimais, ištaisykite jas ir bandykite dar kartą.
Šalia spaudžiamas mygtukas Atsisiųsti klaidas ir atsiųstame dokumente nurodoma kokie duomenys neatitinka duomenų įvedimo reikalavimų. Atlikus pakeitimus, ataskaita bus paruošta sėkmingai.

Pažymėjus pasirinkimą Grupuoti pagal klases, atsiunčiamas dokumentas su atskirais failais skirtas kiekvienai klasei atskirai.