Home > TAMO administratorius > Vadovybės ir specialistų sąrašas ir registracijos duomenų suteikimas

Vadovybės ir specialistų sąrašas ir registracijos duomenų suteikimas

Meniu punkte Vadovybė ir specialistai galite įvesti darbuotojus, kurie dirba Jūsų mokykloje ir nustatyti jų pareigybes.

Naujo darbuotojo sukūrimas:

 1. Pasirenkama meniu skiltis Vadovybė ir specialistai
 2. Spaudžiamas pasirinkimas Naujas darbuotojas
 3. Pasirenkama Pridėti naują asmenį
 4. Įvedami asmeniniai duomenys - vardas, pavardė ir pareigos
 5. Mygtukas Išsaugoti

Jei darbuotojas jau turi TAMO paskyrą kitoje mokymo įstaigoje arba mokykloje dirba keliose pareigybėse (pvz. socialinis pedagogas ir mokytojas) galite naują darbuotoją pridėti su darbuotojo raktu, tokiu atveju, naujos paskyros kurti nereikia. Tuomet vartotojas prisijungęs prie savo pirminės paskyros, matys abi roles (arba keletą įstaigų).

 1. Pasirenkama meniu skiltis Vadovybė ir specialistai
 2. Spaudžiamas pasirinkimas Naujas darbuotojas
 3. Pažymimas pasirinkimas Pridėti asmenį pagal kodą
 4. Asmeninis raktas langelyje įvedamas Darbuotojo raktas
 5. Nustatoma darbuotojo pareigybė
 6. Mygtukas Išsaugoti
Darbuotojo raktas (pvz. vardpavaA11a1a1a111) yra pateiktas vartotojų paskyrose, skiltyje Naudotojo duomenys

Jei darbuotojas neturėjo TAMO paskyros, jos kūrimui svarbu suteikti registracijai skirtą Darbuotojo raktą. Registracijai skirtų duomenų suteikimas galimas 2 būdais.

I BŪDAS:

 1. Pasirenkama meniu skiltis Vadovybė ir specialistai
 2. Spaudžiamas skirtukas Registracijos duomenys
 3. Šalia asmens vardo ir pavardės, pateikiamas Darbuotjo raktas

II BŪDAS:

 1. Pasirenkama skiltis Ataskaitos
 2. Pasirenkama ataskaitų skiltis Naudotojų raktai
 3. Pasirenkama ataskaita Darbuotojų raktai
 4. Mygtukas Formuoti
 5. Pateikiama ataskaita su galimybe atsispausdinti

Šalia asmens vardo ir pavardės, pateikiamas Darbuotojo raktas, kuriuo atliekama registracija puslapyje https://dienynas.tamo.lt/Registracija