Home > TAMO administratorius > Individuali pažanga

Individuali pažanga

TAMO dienyno individualios pažangos įrankis suteikia galimybę matuoti ir sekti mokinių pažangą naudojant įsivertinimo anketas. Naudojantis TAMO individualios pažangos įrankiu galima lanksčiai kurti mokinių kompetencijų įsivertinimo anketas, paskirti anketą mokinio įsivertinimui, sekti ir analizuoti surinktus rezultatus.

Individualios pažangos sekimas ir matavimas yra tęstinis bei periodiškai kartojamas procesas.

Rekomenduojame atsisiųsti Individualios pažangos instrukciją, kurioje nurodyti reikiami atlikti veiksmai.