Home > TAMO administratorius > MR_Socialinė - pilietinė veikla

MR_Socialinė - pilietinė veikla

Mokslo metų eigoje galite mokiniams įvestą veiklą įkelti į Mokinių registrą. Tam atlikti, svarbu suformuoti duomenų ataskaitą TAMO e. dienyne.

Socialinė - pilietinė veikla įtraukiama į ataskaita jeigu:
- mokiniai yra susieti su Mokiniu registru;
- socialinėje veikloje nurodytas veiklos tipas ir socialinis partneris.
  1. Ataskaita formuojama ATASKAITINĖS VEIKLOS skiltyje Mokinių registras
  2. Pasirenkamas skirtukas SOCIALINĖ - PILIETINĖ VEIKLA
  3. Nurodoma data, sudaromos ataskaitos laikotarpiui
  4. Pažymimas pasirinkimas Grupuoti pagal klases
  5. Spaudžiamas mygtukas Formuoti
  6. Rodomas pranešimas pranešantis, kad duomenys korektiški
  7. Spaudžiamas mygtukas Atsisiųsti ataskaitą

     
Jei rodomas pranešimas: Ataskaitoje yra klaidų - atsisiųskite failą su klaidų paaiškinimais, ištaisykite jas ir bandykite dar kartą.
Šalia spaudžiamas mygtukas Atsisiųsti klaidas ir atsiųstame dokumente nurodoma kokie duomenys neatitinka duomenų įvedimo reikalavimų. Atlikus pakeitimus, ataskaita bus paruošta sėkmingai.

Pažymėjus pasirinkimą Grupuoti pagal klases, atsiunčiamas dokumentas su atskirais failais skirtas kiekvienai klasei atskirai.