Home > TAMO administratorius > Klasės vadovo pavadavimas

Klasės vadovo pavadavimas

TAMO e. dienyne yra galimybė vaduoti klasės vadovą ir tuo metu pildyti klasės vadovui skirtą veiklą.

  1. Meniu Klasių vadovų pavadavimai
  2. Mygtukas Sukurti
  3. Nustatomas vaduojamas klasės vadovas, vaduojantis klasės vadovas, vadavimo pradžios bei pabaigos data ir vaduojama klasė
  4. Atlikus šiuos veiksmus, vaduojantis klasės vadovas esančioje meniu juostoje matys skiltį Klasės vadovas ir galės užpildyti informaciją
Klasės vadovo pavadavimas gali būti priskirtas tik mokytojo pareigybei.