Home > Mokytojas

Mokytojas

Socialinė - pilietinė veikla
Mokykloje vykdomą Socialinę - Pilietinę veiklą galima įvesti į TAMO e. dienyną. ... more
Grupių fiziniai rodikliai
TAMO e. dienyne, fizinio ugdymo mokytojas gali įvesti vertinimui skirtus rodikli... more
Grupių fiziniai rodikliai
TAMO e. dienyne, fizinio ugdymo mokytojas gali įvesti vertinimui skirtus rodikli... more
Pamokų teminiai planai
TAMO dienyne yra sukurta galimybė pamokų teminių planų sukūrimui ir jų naudojimu... more
Neformalus švietimas. Pamokos
Sukūrus neformaliojo švietimo grupes, jų užsiėmimų informaciją gali būti įvedama... more
Neformalus švietimas. Grupės
Neformaliojo švietimo informacijos įvedimui, svarbu sukurti grupę, užsiėmimo inf... more
Grupių fiziniai rodikliai
TAMO dienyne, fizinio ugdymo mokytojas gali įvesti vertinimui skirtus rodiklius ... more
Fiziniai rodikliai
TAMO dienyne, fizinio ugdymo mokytojas gali įvesti vertinimui skirtus rodiklius ... more
Pamokų pateisinimų įvedimas
Kai mokiniai praleidžia pamokas, mokytojai įveda praleidimų informaciją. Praleid... more
Vertinimo šablonai
Pradinio ugdymo mokytojų patogumui, sistemoje sudaryta galimybė sukurti vertinim... more
Savarankiškas / Namų mokymas
Kai mokiniams priskiriamas savarankiškas ar namų mokymas, mokytojas turi galimyb... more
Pavadavimai
Mokykloje TAMO administratorius turi galimybę priskirti mokytojo pavadavimą kita... more
Atsiskaitomieji darbai
Mokytojas turi galimybę įvesti atsiskaitomojo darbo informaciją pamokoje ir pati... more
Tvarkaraštis
Pamokų informacijos įvedimui, svarbu sukurti pamokų tvarkaraštį: - Meniu Tv... more
Grupės
Mokytojų darbui TAMO dienyne, svarbu atlikti mokomosios grupės kūrimą bei mokini... more