Home > Mokytojas > Pavadavimai

Pavadavimai

Mokykloje TAMO administratorius turi galimybę priskirti mokytojo pavadavimą kitam mokytojui. Mokytojo paskyroje, galima užpildyti pavaduojamų pamokų informaciją.

 1. Meniu skiltis Pavadavimai
 2. Skirtukas Tvarkaraštis
 3. Matomas vaduojamo mokytojo tvarkaraštis
 4. Spaudžiama ant pamokos eilės numerio
 5. Pamoka pildoma įprastai
 6. Mygtukas Išsaugoti arba Išsaugoti ir grįžti į tvarkaraštį

Įvestą pamokos informaciją vadavimo metu, galima peržiūrėti:

 1. Meniu Pavadavimai
 2. Skirtukas Aš pavadavau
 3. Matoma visa įvesta informacija
 4. Mygtukas |…|
 5. Pateikiama pamokos šalinimo bei redagavimo funkcija