Home > Mokytojas > Atsiskaitomieji darbai

Atsiskaitomieji darbai

Mokytojas turi galimybę įvesti atsiskaitomojo darbo informaciją pamokoje ir patikrinti ar tuo metu nėra vykdomas kitas atsiskaitymas.

  1. Meniu Atsiskaitomieji darbai
  2. Pateikiamas įvestas atsiskaitomųjų darbų sąrašas
  3. Pasirinkimas Sukurti
  4. Pasirenkama data ir grupė
  5. Mygtukas Peržiūrėti
  6. Žemiau esančiame sąraše pateikiamos galimos atsiskaitomųjų darbų datos
  7. Paspaudus ant pamokos nuorodos, pateikiamas pamokos pildymas
  8. Nustatomas Pamokos tipas
  9. Veiksmai išsaugomi
Atsiskaitomojo darbo informaciją galima įvesti ir atliekant pamokos pildymą, nurodant pamokos tipą.