Home > Mokytojas > Grupių fiziniai rodikliai

Grupių fiziniai rodikliai

TAMO dienyne, fizinio ugdymo mokytojas gali įvesti vertinimui skirtus rodiklius ir tokiu būdu įvesti tikslingus mokymosi duomenis. Mokinių fizinių rodiklių įvertinimai įvedami meniu skiltyje Grupių fiziniai rodikliai.

  1. Meniu skiltyje Grupių fiziniai rodikliai
  2. Norėdami atlikti vertinimą, pažymite fizinius rodiklius rodomame sąraše
  3. Pažymėtų rodiklių sąrašą išsaugote, mygtukas Išsaugoti
  4. Vertinimui atlikti, spaudžiamas mygtukas Vertinti
  5. Įvedamas fizinio rodiklio įvertinimas
  6. Mygtukas Išsaugoti

 

Atlikus grupių fizinių rodiklių vertinimą, įvestus duomenis galima patikrinti skiltyje Grupių fiziniai rodikliai, 
pasirinkus mygtuką Peržiūra.

Fizinių rodiklių vertinimui skirtas formatas TAMO dienyne, nėra nurodytas.