Home > Mokytojas > Pamokų pateisinimų įvedimas

Pamokų pateisinimų įvedimas

Kai mokiniai praleidžia pamokas, mokytojai įveda praleidimų informaciją. Praleidimų pateisinimo įvedimą gali atlikti klasės vadovas. 

  1. Meniu skiltyje N pateisinimas
  2. Mygtukas Sukurti
  3. Užpildoma visa reikalinga informacija
  4. Mygtukas Išsaugoti
Įvedus pamokų praleidimų pateisinimą, dienyne rodomos n raidės pakeičiamos į nl - neatvyko dėl ligos, nt - pateisinta tėvų 
(dėl ligos), np - pateisinta tėvų, nk - pateisinta (kita priežastis), ns - pateisinta (direktoriaus įsakymu), nv - pateisinta 
(varžybos, olimpiada, konkursai).