Home > Mokytojas > Pamokų teminiai planai

Pamokų teminiai planai

TAMO dienyne yra sukurta galimybė pamokų teminių planų sukūrimui ir jų naudojimui pamokos temos įvedimui. 

Teminių planų sukūrimas:

 1. Meniu skiltyje Pamokų teminiai panai
 2. Mygtukas Sukurti
 3. Įvedamas Pavadinimas, Aprašymas (jei reikia)
 4. Nurodomas Dalykas
 5. Mygtukas Pridėti temą
 6. Įvedama pamokų teminio plano informacija
 7. Mygtukas Išsaugoti
 8. Sukurtas teminis planas rodomas sąraše
Atliekant teminio plano kūrimą, kiekvienos temos pridėjimui naudojamas mygtukas Pridėti temą. Atliekant teminių 
planų kūrimą, įvedus dalį temų, rekomenduojame veiksmus išsaugoti ir tęsti plano sudarymą.

Pamokų teminius planus galima redaguoti, paslaugus ant temos pavadinimo, pasirenkamas mygtukas Redaguoti. 
Pamokos teminį planą galima šalinti, paspaudus šiukšlinės ikoną.

Teminių planų priskyrimas į grupę:

 1. Meniu skiltyje Grupės
 2. Spaudžiama ant grupės pavadinimo
 3. Žemiau mokinių sąrašo rodomas skiltis Grupės teminis pamokų planas
 4. Pažymimas norimas paskirti teminis planas
 5. Mygtukas Išsaugoti
Temas galima peržiūrėti prieš atliekant jų paskyrimą į grupę, paspaudus ant grupės pavadinimo, pateikiamas planas ir pasirinkimas Peržiūrėti.

Tas pats teminis planas gali būti naudojamas keletui grupių. 

Teminiai planai sistemoje išlieka neribotą laiką.