Home > Mokytojas > Socialinė - pilietinė veikla

Socialinė - pilietinė veikla

Mokykloje vykdomą Socialinę - Pilietinę veiklą galima įvesti į TAMO e. dienyną.

  1. Meniu skiltyje Socialinė - pilietinė veikla
  2. Pasirenkamas Veikos tipas
  3. Nurodomas Socialinis partneris
  4. Įrašoma vykdyta Veikla
  5. Įrašomas komentaras
  6. Nurodoma veiklos data
  7. Remiantis veiklos vykdymu, pažymimas pasirinkimas Visų vienodas indėlis
  8. Nurodomos valandų kiekis
  9. Pridedami mokiniai, kurie dalyvavo veikloje
  10. Mygtukas Išsaugoti

Jei mokinių indėlis nebuvo vienodas, valandų skaičius nurodomas kiekvienam mokiniui atskirai, kai sudaromas mokinių sąrašą.
 

Jei rodomas pranešimas, kad Jūsų įstaiga nėra užregistruota Mokinių registre kaip galimas socialinės veiklos partneris. Kreipkitės į savo įstaigos TAMO administratorių.