Grupės

Mokytojų darbui TAMO dienyne, svarbu atlikti mokomosios grupės kūrimą bei mokinių sąrašo sudarymą.

 1. Meniu skiltyje Grupės
 2. Mygtukas Sukurti naują grupę
 3. Mokymo lygis - pasirenkamas mokymo lygis
 4. Įrašomas grupės pavadinimas
 5. Dalykas - pasirenkamas dalyko pavadinimas iš pateikto mokyklos dalykų sąrašo
 6. Tipas: pasirenkamas grupės tipas
 7. Grupės kursas: nustatomas grupės mokymosi lygis, jei jis yra
 8. Grupės val. sk.: skaičius lygus savaitinių pamokų skaičiui
 9. Mygtukas Toliau 
 10. Pasirenkami klasės mokiniai
 11. Mygtukas Toliau
 12. Patikrinama informacija
 13. Jei reikia, skiriama programa (I – individualizuota; P – pritaikyta)
 14. Mygtukas Išsaugoti
Vienoje grupėje gali būti kelių mokymo srautų mokiniai, su tuo pačiu pamokų laiku.
Prie mokinio pavardės esantis ženklas __ žymi, kad mokinys jau yra įtrauktas į grupę su tokiu pačiu mokomuoju dalyku.

Jei mokiniams yra priskirtos mokymosi programos, - individualizuota ir P - pritaikyta, jų paskyrimą galima atlikti keliais būdais:

1 Būdas. Atliekant naujos grupės kūrimą ir mokinių sąrašo sudarymą.

2 Būdas. Atliekant redagavimą jau sukurtoje grupėje:

 1. Meniu Grupės
 2. Spaudžiama ant reikalingos grupės pavadinimo
 3. Programos keitimo stulpelyje, šalia mokinio vardo - Redaguoti
 4. Mygtukas Sukurti
 5. Nurodoma data ir adaptavimo tipas
 6. Mygtukas Išsaugoti

Priskirtą adaptavimo tipą galima redaguoti, jei mokslo metų eigoje atliekami programos keitimai arba ji sustabdoma:

 1. Meniu Grupės
 2. Spaudžiama ant reikalingos grupės pavadinimo
 3. Programos keitimo stulpelyje, šalia mokinio vardo - Redaguoti
 4. Spaudžiama ant pasirinkimo |…|
 5. Pasirinkimas Ištrinti - jei norima šalinti paskyrimą
 6. Pasirinkimas Redaguoti - keičiama data arba adaptavimo tipas
 7. Veiksmai patvirtinami

Jei mokslo metų eigoje reikalingas mokomosios grupės šalinimas, svarbu, kad grupėje nebūtų įvestų mokymosi duomenų. Šią informaciją galite patikrinti skiltyje Pamokos. 
Pirma, svarbu, kad grupėje mokinių sąrašas būtų tuščias:

 1. Meniu Grupės
 2. Spaudžiama ant pasirinkimo |…|
 3. Pasirinkimas Redaguoti 
 4. Šalia mokinių vardų spaudžiamas ant pasirinkimas xPašalinti 
 5. Veiksmai išsaugomi 

Kai mokytojas pašalina mokinius, jie išlieka grupės istorijoje. Šią informaciją gali pašalinti mokyklos TAMO administratorius:

 1. Meniu Grupės
 2. Spaudžiama ant grupės pavadinimo
 3. Rodomas pasirinkimas Rodyti istorinius įrašus 
 4. Šalia mokinių vardų spaudžiamas ant pasirinkimas xPašalinti
 5. Veiksmai išsaugomi automatiškai

Administratoriui atlikus grupės istorijos šalinimą, mokytojas gali atlikti grupės šalinimą:

 1. Meniu Grupės
 2. Spaudžiama ant pasirinkimo |…|
 3. Pasirinkimas Trinti