Home > Mokytojas > Grupių fiziniai rodikliai

Grupių fiziniai rodikliai

TAMO e. dienyne, fizinio ugdymo mokytojas gali įvesti vertinimui skirtus rodiklius ir tokiu būdu, įvesti fizinių rodiklių duomenis.

  1. Meniu skiltyje Fiziniai rodikliai
  2. Spaudžiamas pasirinkimas Sukurti
  3. MR pasiekimas eilutėje, iš pateikto sąrašo pasirenkamas rodiklis
  4. Įvedamas vertinimo pavadinimas
  5. Mygtukas Išsaugoti
  6. Išsaugotas fizinio rodiklio pavadinimas atvaizduojamas sąraše
     
Atlikus MR pasiekimo pasirinkimą, šių duomenų ataskaitos sudarymas taps aktyvus. Mokyklos TAMO administratorius galės suformuoti ataskaitą ir atlikti jos įkėlimą į Mokinių registro sistemą.

Jei įvedamo fizinio rodiklio susiejimas su Mokinių registru nėra pageidaujamas, nustatymo galite neatlikti, nustačius “-” ir įvedus pavadinimą, veiksmai išsaugomi.

Atlikus Fizinių rodiklių sąrašo sudarymą, jų vertinimus galima įvesti meniu skiltyje Grupių fiziniai rodikliai.