Home > Mokytojas > Tvarkaraštis

Tvarkaraštis

Pamokų informacijos įvedimui, svarbu sukurti pamokų tvarkaraštį:

 1. Meniu Tvarkaraštis
 2. Pasirenkama data
 3. Mygtukas Redaguoti
 4. Mygtukas Pridėti pamoką
 5. Pasirenkamas pamokos eilės numeris ir grupė
 6. Nustatomas tvarkaraščio galiojimo laikas
 7. Mygtukas Išsaugoti
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką Pridėti pamoką pridedama nauja eilutė pamokos įrašymui.
Tvarkaraščio galiojimo laikas yra nustatomas dviem būdais:
Jei žinoma, kad tvarkaraštis galios iki mokslo metų pabaigos, pasirenkamas Iki metų pabaigos;
Jei nežinoma tvarkaraščio galiojimo data, tuomet rankiniu būdu įvedamas savaičių skaičius.

Pamokos įvedimas vykdomas meniu skiltyje Tvarkaraštis.

 1. Meniu Tvarkaraštis
 2. Spaudžiama ant pamokos eilės numerio
 3. Užpildoma pamokos informacija
 4. Mygtukas Išsaugoti arba Išsaugoti ir grįžti į tvarkaraštį

Įvertinimo ir lankomumo žymėjimas:

 1. Meniu: Tvarkaraštis
 2. Spaudžiama ant pamokos eilės numerio
 3. Pasirenkamas skirtukas Įvertinimai
 4. Šalia mokinio pavardės įrašomas vertinimas ir žymimas lankomumas
Galimos įvertinimo sistemos - dešimtbalė, vertinimas įskaita ir vertinimas tekstu (pradinio ugdymo mokymui).
Vertinimo sistemos nustatymus atlieka mokyklos TAMO administratorius.
Jei mokslo metų eigoje, buvo atliktas laikotarpių datų koregavimas ir antrojo pusmečio laikotarpis buvo pratęstas - reikalingas papildomas tvarkaraščio pratęsimas rankiniu būdu.