Home > Mokytojas > Grupių fiziniai rodikliai

Grupių fiziniai rodikliai

TAMO e. dienyne, fizinio ugdymo mokytojas gali įvesti vertinimui skirtus rodiklius ir įvesti tikslingus mokymosi duomenis. Mokinių fizinių rodiklių įvertinimai įvedami dviem žingsniais, meniu skiltyje Grupių fiziniai rodikliai.

I ŽINGSNIS:

 1. Meniu skiltyje Grupių fiziniai rodikliai
 2. Pasirenkamas skirtukas NUSTATYMAI
 3. Pasirenkamas vienas ar keli rodikliai, kurie skirti grupei
 4. Mygtukas Išsaugoti

II ŽINGSNIS:

 1. Meniu skiltyje Grupių fiziniai rodikliai
 2. Pasirenkamas rodiklis
 3. Įvedamas rezultatas
 4. Nustatoma pajėgumo zona
 5. Mygtukas Išsaugoti
   
Įvestų duomenų ataskaitą ir duomenų įkėlimą į Mokinių registrą gali atlikti mokyklos TAMO e. dienyno administratorius.