Home > Biblioteka > Egzempliorių gavimas - sąskaitos

Egzempliorių gavimas - sąskaitos

Sąskaitų valdymas yra svarbi TAMO Bibliotekos dalis. Kiekvienas į katalogą įvedamas leidinio egzempliorius turi būti susietas su konkrečia sąskaita, o sąskaitai priklausančių egzempliorių kainų suma turi sutapti su sąskaitoje įvesta bendrąja suma.

 1. Meniu skiltyje Egzempliorių gavimas
 2. Mygtukas Sukurti
 3. Pažymime, ar sąskaita yra skirta vadovėlių pasirinkimui ar ne – laukelis Vadovėlių sąskaita?
 4. Užpildomi kiti sąskaitos formos laukeliai
 5. Mygtukas Išsaugoti
 6. Sistema informuoja apie sėkmingai sukurtą naują sąskaitą
 7. Automatiškai atidaromas sąskaitos redagavimo langas
 8. Skirtukas Egzemplioriai
 9. Įvedame reikiamą egzempliorių kiekį
 10. Jei sąskaitos ranka įvesta suma sutampa su egzempliorių kainų suma, pažymime sąskaitą kaip sutvarkytą, pasirinkdami būseną „Sutvarkyta“. Automatiškai užpildomas sąskaitos sutvarkymo datos laukelis.
 11. Sistema informuoja apie sėkmingai pakeistą sąskaitos būseną
   
Kai sąskaita sutvarkyta (arba jei norite papildomai sutikrinti duomenis), galite atsispausdinti 
Priėmimo - paskirstymo aktą (mygtukas ). Jis pateikia sąskaitos informaciją įvairiais 
pjūviais: pagal fondus, kalbas, dokumentų rūšis ir t. t. Taip pat turi pilną pavadinimų sąrašą, 
analogišką suvestinės langui.