Home > Biblioteka > Egzempliorių nurašymas

Egzempliorių nurašymas

Egzempliorių nurašymas atliekamas registruojant nurašymo aktą ir priskiriant nurašomus egzempliorius. Pasirinkite meniu punktą Egzempliorių nurašymas ir atsidariusiame lange pamatysite jau įvestų nurašymo aktų sąrašą:

 1. Meniu Egzempliorių nurašymas
 2. Mygtukas Sukurti
 3. Atsidariusiame lange užpildykite nurašymo akto informaciją:
  - nurašymo akto datą ir numerį
  - nurašymo priežastį
  - nurodykite fondą, kurio egzempliorius nurašote
  - nurodykite nurašymo priežastį
 4. Mygtukas Išsaugoti
 5. Sistema informuoja apie sėkmingai sukurtą nurašymo aktą
 6. Sistema nukreipia į nurašymo akto redagavimo formą
 7. Redagavimo formoje pasirenkame skirtuką Nurašomi egzemplioriai
 8. Mygtukas Pridėti egzempliorių
 9. Atsidariusioje egzempliorių paieškos formoje įvedame paieškos kriterijus ir spaudžiame mygtuką Ieškoti
  paieška vykdoma tiek pagal egzemplioriaus duomenis, tiek ir pagal bibliografinio įrašo informaciją
 10. Paieškos rezultatų sąraše susirandame reikiamą egzempliorių ir spaudžiame mygtuką Nurašyti
 11. Sistema informuoja apie sėkmingai įtrauktą egzempliorių ir nukreipia į nurašomų egzempliorių sąrašą
 12. Į nurašymą įtraukus reikiamus egzempliorius, spaudžiame būsenos mygtuką Patvirtintas
 13. Visi į nurašymą įtraukti egzemplioriai įgauna būseną Nurašytas
Įtraukus visus norimus egzempliorius į nurašymo aktą, galima jį patvirtinti. Tik patvirtinus aktą visiems jo
egzemplioriams suteikiama būsena Nurašytas. Tokie egzemplioriai neberandami jokiose paieškose,
nors fiziškai yra saugomi sistemoje.